Vzdelávame sa: Konferencia o využití IS v prostredí poľnohospodárskej prvovýroby

12. 09. 2022 | Autor: Top privacy s.r.o.
2 min.

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom v rezorte, o jeho ďalšom smerovaní a pripravovaných zmenách legislatívy v najbližších rokoch, koncepcii pripravovaných zmien, ich efektívnom využití v agrosektore a implementácii v informačných systémoch Skeagis.

Vzdelávame sa: Konferencia o využití IS v prostredí poľnohospodárskej prvovýroby

HARMONOGRAM KONFERENCIE

 

1.deň - 4.október 2022

 • 09:00   Mgr. Ladislav HabiňákSKEAGIS, s.r.o.
  „Privítanie účastníkov konferencie“
   
 • 09:30   Ing. Martin Kováč – štátny tajomník MPRV SR
  „Revolučná zmena manažmentu vody v krajine“
   
 • 10.00  Ing. Andrej Gajdoš – výkonný podpredseda SPPK
  „Spoločná poľnohospodárska politika“
   
 • 11:00  Prestávka
   
 • 11:15   Ing. Miroslav Fakla - SKEAGIS, s.r.o.  
  „Možnosti plánovania v súvislosti s podmienkami novej SPP a riadenia výroby“ (Technologické karty plodiny, ekoschémy, proaktívne kontroly, reporting a controlling)
   
 • 12:15   Obed
   
 • 13:30   Mgr. Ľubomíra Šoltysová – Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR
  „Poskytovanie údajov z Katastra nehnuteľností“
   
 • 14:00   Mgr. Ján Marosz – generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu
   
 • 14:30  Mgr. Karol Rajnoha (Ing. Andrej Vašek) – Sekcia pozemkových úprav MPRV SR
 • „Register užívacích vzťahov k pozemkom - RUVP“
   
 • 15:00   JUDr. Pavol Vargaeštók
  „Problematika užívacích vzťahov z hľadiska pozemkového práva“
   
 • 15:30   Ing. Jozef Šimko -  SKEAGIS, s.r.o.
  „Evidencia zmlúv v programe Skeagis, v súlade s plánovaným registrom užívacích vzťahov, elektronická výmena údajov so SPF“
   
 • 16:00   Mgr. Daniel Lacek - SKEAGIS, s.r.o.
  „Gazda – mobilná platforma Skeagis“
   
 • 17:00   Ukončenie 1. dňa konferencie
   
 • 19:00   Individuálne konzultácie k programu Skeagis
   
 • 19:30   Večera,  Občerstvenie voľná diskusia k preberaným témam.

 

 

2. deň – 5.október 2022

 • 8:00      Raňajky
   
 • 9:30      Ing. Miroslav Fakla - SKEAGIS, s.r.o.
  „Využitie údajov v programe Skeagis za účelom manažmentu (Modul Analýza)“
   
 • 10:00    Ing. Peter MarkoAgropodnik Trnava
  „Precízne poľnohospodárstvo v praxi“
   
 • 10:30    Ing. Róbert Dohál -  predseda PD Krakovany-Stráže „Regeneratívne hospodárenie“
   
 • 11:00    Prof. Ing. Ján Pokrivčák – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky MPRV SR
  „Poľnohospodárska politika a inovácie.“
   
 • 11:30 doc. Ing. Václav Brant, PhD.,- Česká zemědělská univerzita v Praze
  „Perspektívy precizního zemědělství v ČR.“
   
 • 12.00    Ukončenie konferencie
   
 • 12:10    Obed

        

Zmena programu vyhradená

 

Partneri konferencie:

                               RWS

                               TOP PRIVACY

                               SLSP

 

 

PRIHLÁSENIE NA KONFERENCIU A INFORMÁCIE

 

Prihlásenie na konferenciu je možné na základe vyplnenia záväzného prihlasovacieho formulára.

 

Účastnícky poplatok za:

 

 • 1. deň je vo výške 107,50 € + DPH (odborná časť 1. deň, 2x občerstvenie, obed, večera, večerné posedenie)

 

 • 2.  deň je vo výške 65 € + DPH (odborná časť 2. deň, 1x občerstvenie, obed)

 

 • 1. a 2. deň je vo výške 125 € + DPH (odborná časť 1. a 2. deň, 3x občerstvenie, 2x obed, večera, večerné posedenie)

 

Poplatok prosíme uhradiť na účet: Slovenská sporiteľňa Martin, číslo účtu:  0353238452/0900  IBAN: SK 62 0900 0000 0003 5323 8452 SWIFT: GIBASKBX.

Po úhrade poplatku bude vystavená predfaktúra. Tá sa bude generovať ďalší pracovný deň po vyplnení prihlasovacieho formulára. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť IČO organizácie[LHa1] . V záväznej prihláške bude potrebné podľa pokynov uviesť identifikačné údaje, aby mohla byť vaša prihláška správne spárovaná s Vašou úhradou účastníckeho poplatku. Daňový doklad bude poslaný poštou.

 

PLATBA NA MIESTE KONANIA KONFERENCIE POČAS KONFERENCIE NIE JE MOŽNÁ !

 

 

Účastnícky poplatok NEZAHŔŇA cenu ubytovania. Účastníci môžu využiť zvýhodnené ubytovanie priamo v hoteli DIXON****  - link, alebo kontakt recepcia@dixon.sk, 048/4717800, po naplnení kapacít v hoteli Národný dom - link, alebo kontakt info@hotelnarodnydom.sk, 048/4123737, prípadne využiť ďalšie ubytovacie kapacity v meste Banská Bystrica a okolí. Podrobne informácie k ubytovaniu nájdete v prihlasovacom formulari – link.

V prípade vysokého záujmu o účasť na konferencii si usporiadateľ vyhradzuje právo na obmedzenie účasti z jedného podniku na maximálne dvoch platiacich účastníkov.

 

Po ukončení odbornej časti prvého dňa konferencie - 4.10. 2022 Vás pozývame na neformálne večerné posedenie. Začiatok večerného programu je o 19.30 hod. Účastníci konferencie môžu využiť služby zariadení (wellness, bazén). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom konferencie nás kontaktujte na tel. 0911 856 121, 0903 059 861. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom najneskôr do 30.9.2022. 

 


 [LHa1]Číslo predfaktúry! Bude jasné, za ktoré osoby bolo zaplatené


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci