Vzdelávame sa: Konferencia o využití IS v prostredí poľnohospodárskej prvovýroby

12. 09. 2022 | Autor: Top privacy s.r.o.
2 min.

Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom v rezorte, o jeho ďalšom smerovaní a pripravovaných zmenách legislatívy v najbližších rokoch, koncepcii pripravovaných zmien, ich efektívnom využití v agrosektore a implementácii v informačných systémoch Skeagis.

Vzdelávame sa: Konferencia o využití IS v prostredí poľnohospodárskej prvovýroby

HARMONOGRAM KONFERENCIE

 

1.deň - 4.október 2022

 • 09:00   Mgr. Ladislav Habiňák – SKEAGIS, s.r.o.
  „Privítanie účastníkov konferencie“
   
 • 09:30   Ing. Martin Kováč – štátny tajomník MPRV SR
  „Revolučná zmena manažmentu vody v krajine“
   
 • 10.00  Ing. Andrej Gajdoš – výkonný podpredseda SPPK
  „Spoločná poľnohospodárska politika“
   
 • 11:00  Prestávka
   
 • 11:15   Ing. Miroslav Fakla - SKEAGIS, s.r.o.  
  „Možnosti plánovania v súvislosti s podmienkami novej SPP a riadenia výroby“ (Technologické karty plodiny, ekoschémy, proaktívne kontroly, reporting a controlling)
   
 • 12:15   Obed
   
 • 13:30   Mgr. Ľubomíra Šoltysová – Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR
  „Poskytovanie údajov z Katastra nehnuteľností“
   
 • 14:00   Mgr. Ján Marosz – generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu
   
 • 14:30  Mgr. Karol Rajnoha (Ing. Andrej Vašek) – Sekcia pozemkových úprav MPRV SR
 • „Register užívacích vzťahov k pozemkom - RUVP“
   
 • 15:00   JUDr. Pavol Vargaeštók
  „Problematika užívacích vzťahov z hľadiska pozemkového práva“
   
 • 15:30   Ing. Jozef Šimko -  SKEAGIS, s.r.o.
  „Evidencia zmlúv v programe Skeagis, v súlade s plánovaným registrom užívacích vzťahov, elektronická výmena údajov so SPF“
   
 • 16:00   Mgr. Daniel Lacek - SKEAGIS, s.r.o.
  „Gazda – mobilná platforma Skeagis“
   
 • 17:00   Ukončenie 1. dňa konferencie
   
 • 19:00   Individuálne konzultácie k programu Skeagis
   
 • 19:30   Večera,  Občerstvenie voľná diskusia k preberaným témam.

 

 

2. deň – 5.október 2022

 • 8:00      Raňajky
   
 • 9:30      Ing. Miroslav Fakla - SKEAGIS, s.r.o.
  „Využitie údajov v programe Skeagis za účelom manažmentu (Modul Analýza)“
   
 • 10:00    Ing. Peter Marko – Agropodnik Trnava
  „Precízne poľnohospodárstvo v praxi“
   
 • 10:30    Ing. Róbert Dohál -  predseda PD Krakovany-Stráže „Regeneratívne hospodárenie“
   
 • 11:00    Prof. Ing. Ján Pokrivčák – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, riaditeľ Inštitútu pôdohospodárskej politiky MPRV SR
  „Poľnohospodárska politika a inovácie.“
   
 • 11:30 doc. Ing. Václav Brant, PhD.,- Česká zemědělská univerzita v Praze
  „Perspektívy precizního zemědělství v ČR.“
   
 • 12.00    Ukončenie konferencie
   
 • 12:10    Obed

        

Zmena programu vyhradená

Partneri konferencie:

RWS
TOP PRIVACY
SLSP

 

PRIHLÁSENIE NA KONFERENCIU A INFORMÁCIE

 

Prihlásenie na konferenciu je možné na základe vyplnenia záväzného prihlasovacieho formulára.

Účastnícky poplatok za:

 • 1. deň je vo výške 107,50 € + DPH (odborná časť 1. deň, 2x občerstvenie, obed, večera, večerné posedenie)
   
 • 2.  deň je vo výške 65 € + DPH (odborná časť 2. deň, 1x občerstvenie, obed)
   
 • 1. a 2. deň je vo výške 125 € + DPH (odborná časť 1. a 2. deň, 3x občerstvenie, 2x obed, večera, večerné posedenie)

 

Poplatok prosíme uhradiť na účet: Slovenská sporiteľňa Martin, číslo účtu:  0353238452/0900  IBAN: SK 62 0900 0000 0003 5323 8452 SWIFT: GIBASKBX.

Po úhrade poplatku bude vystavená predfaktúra. Tá sa bude generovať ďalší pracovný deň po vyplnení prihlasovacieho formulára. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť IČO organizácie. V záväznej prihláške bude potrebné podľa pokynov uviesť identifikačné údaje, aby mohla byť vaša prihláška správne spárovaná s Vašou úhradou účastníckeho poplatku. Daňový doklad bude poslaný poštou.

 

PLATBA NA MIESTE KONANIA KONFERENCIE POČAS KONFERENCIE NIE JE MOŽNÁ !

 

 

Účastnícky poplatok NEZAHŔŇA cenu ubytovania. Účastníci môžu využiť zvýhodnené ubytovanie priamo v hoteli DIXON****  - link, alebo kontakt recepcia@dixon.sk, 048/4717800, po naplnení kapacít v hoteli Národný dom - link, alebo kontakt info@hotelnarodnydom.sk, 048/4123737, prípadne využiť ďalšie ubytovacie kapacity v meste Banská Bystrica a okolí. Podrobne informácie k ubytovaniu nájdete v prihlasovacom formulari – link.

V prípade vysokého záujmu o účasť na konferencii si usporiadateľ vyhradzuje právo na obmedzenie účasti z jedného podniku na maximálne dvoch platiacich účastníkov.

 

Po ukončení odbornej časti prvého dňa konferencie - 4.10. 2022 Vás pozývame na neformálne večerné posedenie. Začiatok večerného programu je o 19.30 hod. Účastníci konferencie môžu využiť služby zariadení (wellness, bazén). V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ohľadom konferencie nás kontaktujte na tel. 0911 856 121, 0903 059 861. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom najneskôr do 30.9.2022. 


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci