Aktuálny stav prenosu osobných údajov medzi EÚ a UK

04.10.2021 | Autor: Top privacy s.r.o.
5 min

V máji tohto roku sme Vás informovali o vplyve Brexit-u na prenos osobných údajov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, a o alternatívnych bezpečnostných opatreniach, ktoré malo Spojené kráľovstvo k dispozícii na prijatie po uplynutí prechodného obdobia. Čo sa od vtedy zmenilo?

Aktuálny stav prenosu osobných údajov medzi EÚ a UK

28. júna 2021 Európska komisia (ďalej len Komisia) oznámila, že prijala dve rozhodnutia o primeranosti pre Spojené kráľovstvo. Rozhodla tým, že osobné údaje medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom môžu naďalej voľne prúdiť, pričom podliehajú rovnakej úrovni ochrany ako je garantovaná pod európskym právom.

Obe rozhodnutia obsahujú detailné posúdenie britských zákonov a systémov zabezpečujúcich ochranu osobných údajov, a poukazujú na fakt, že Spojené kráľovstvo poskytuje adekvátnu ochranu pre osobné údaje, ktoré sa prenášajú medzi EÚ a Britániou.

Očakáva sa, že platnosť schválených rozhodnutí o primeranosti vyprší v júni 2025, pričom Komisia začne pracovať už v druhej polovici roku 2024 na rozhodnutí, či sa platnosť rozhodnutí o primeranosti predĺži na ďalšie štyri roky alebo nie.

Najdôležitejšie body vyplývajúce z rozhodnutí o primeranosti:

- aj napriek Brexit-u, britský systém ochrany osobných údajov naďalej podlieha rovnakým pravidlám ako tomu bolo v čase, keď Spojené kráľovstvo bolo členským štátom EÚ;
- ak ide o prístup verejných orgánov Spojeného kráľovstva k osobným údajom, najmä z dôvodov národnej bezpečnosti, britský systém poskytuje silné záruky:

  • zber údajov spravodajskými agentúrami podlieha predchádzajúcej autorizácii nezávislým súdnym orgánom – akékoľvek opatrenie musí byť nevyhnutné a primerané sledovanému cieľu,
  • v prípade, že dotknuté osoby (spoločnosti, organizácie, etc.) majú dojem, že boli vystavené nezákonnému sledovaniu, môžu podať podnet na príslušný orgán, ktorý je v tomto prípade Investigatory Powers Tribunal (laicky preložené – Súd pre vyšetrovacie právomoci),
  • Spojené kráľovstvo naďalej podlieha jurisdikcii Európskeho súdu pre ľudské práva a musí dodržiavať Európsky dohovor o ľudských právach ako aj Dohovor Rady Európy pre ochranu jednotlivcov s ohľadom na automatické spracúvanie osobných údajov. Posledný zmienený dohovor, figuruje ako jediný záväzný medzinárodný dohovor v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto povinnosti podľa medzinárodného práva predstavujú základné prvky právneho rámca posudzovaného v rozhodnutí o primeranosti;

- po prvýkrát, rozhodnutia o primeranosti zahrňujú tzv. ´sunset clause´, ktorá striktne limituje platnosť rozhodnutia. V praxi to znamená, že rozhodnutiam automaticky vyprší platnosť po štyroch rokoch od vstúpenia do platnosti. Rozhodnutia o primeranosti môžu byť obnovené po uplynutí platnosti, ale iba v prípade, že Spojené kráľovstvo bude aj naďalej poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Počas týchto štyroch rokov, Komisia bude neustále monitorovať právny stav v krajine a v prípade, že sa britský systém nejakým spôsobom odchýli od aktuálnej situácie, môže Komisia kedykoľvek zasiahnuť;
- úprava prenosu údajov na účely britskej imigračnej kontroly je vyňatá z rozsahu rozhodnutia o primeranosti adoptovaného podľa Nariadenia GDPR, aby sa zohľadnil nedávny rozsudok odvolacieho súdu o platnosti a výklade určitých obmedzení práv na ochranu osobných údajov. Komisia opätovne posúdi potrebu vylúčenia danej úpravy, akonáhle bude situácia napravená v rámci britskej legislatívy.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."