Francúzsko: IKEA čelí súdu kvôli špehovaniu zamestnancov

Top privacy, s.r.o. | Autor: Top privacy, s.r.o.
7 min

Švédsky gigant zameriavajúci sa na výrobu nábytku a bytových doplnkov v dnešných dňoch čelí súdu za špehovanie svojich zamestnancov. Podľa spravodajského portálu Mediapart IKEA niekoľko rokov preverovala svojich zamestnancov a uchádzačov o prácu na pobočkách vo Francúzsku. Dialo sa tak  prostredníctvom bezpečnostnej agentúry, ktorá zisťovala, či majú zamestnanci čistý register trestov, nevyjadrujú sa proti globalizácii, a či u nich nehrozí riziko ekoterorizmu.

Prípad špehovania zamestnancov bol odhalený v roku 2012 už spomínaným portálom Mediapart. Na čele systému stál bývalý riaditeľ pre riadenie rizík, Jean-Francois Paris, ktorý na základe zdrojov francúzskej televízie France 24  pravidelne zasielal zoznamy mien, ktoré mal súkromný vyšetrovateľ preverovať. Špehovaniu sa nevyhol ani bývalý „vzorný“ zamestnanec, z ktorého sa stal demonštrant. Zaujímalo ich, ako môže prísť zo strany zamestnanca k takejto zmene, na základe čoho chceli vylúčiť riziko ekoterorizmu. V ďalšom prípade bol na preverovacom zozname zamestnanec, ktorý si kúpil nový a drahý kabriolet značky BMW.

Medzi desiatky pracovníkov a policajtov, ktorí budú čeliť obvineniam pred súdom vo Versailles, patrí aj bývalý generálny riaditeľ Stefan Vanoverbeke a jeho predchodca Jean-Louis Baillot. Dôvodom má byť „zhromažďovanie osobných údajov do spisu podvodným spôsobom“, „zneužitie účelu spracovania osobných údajov“, „zámerného a nezákonného vyzradenia osobných údajov“ alebo „porušenie profesijného tajomstva“. Tieto úkony vyhodnotil denník Le Monde ako spôsob špionáže.

Podľa francúzskej tlačovej agentúry hrozí spoločnosti pokuta do výšky 3,75 milióna eur a niektorým obvineným až desať rokov väzenia. Ukončenie procesu sa predpokladá na 2. apríla.

Súčasnosť

V súčasnosti je takéto spracovanie osobných údajov v rozpore s platným Nariadením GDPR, ktoré je aplikovateľné pre všetky štáty v Európskej únii, a podľa ktorého sa zhromažďovanie osobných údajov považuje za jednu z operácií spracúvania osobných údajov. Takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné len vtedy, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok na základe čl. 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životné dôležité záujmy fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. 

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov musí byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutým osobám na základe čl. 5 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje musia byť získavané len na konkrétne a legitímne účely. V súčasnosti sa konanie a spracúvanie osobných údajov, akým je špehovanie zamestnancov francúzskej pobočky bez relevantného právneho základu považuje  za neprimerané a neprijateľné. Spracúvanie osobných údajov musí byť v súlade s právom únie,  právom členského štátu, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb alebo k iným neoprávneným zásahom do ich súkromia.

Zdroje: https://www.france24.com/en/europe/20210322-ikea-france-goes-on-trial-for-spying-on-private-lives-of-staffhttps://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/14/espionnage-chez-ikea-un-systeme-a-grande-echelle-aux-yeux-du-parquet_5270482_3234.html


Top privacy, s.r.o.

Top privacy, s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."