COVID-19: Online rezervačný systém očkovania je podozrivý z porušenia ochrany osobných údajov

Top privacy, s.r.o. | Autor: Top privacy, s.r.o.
5 min

Český úrad na ochranu osobných údajov začal kontrolu voči dodávateľovi online rezervačného systému očkovania proti ochoreniu COVID-19. Stalo sa tak na základe doručených sťažností, ktoré obsahujú vážne podozrenie na porušenie právnych predpisov platformou https://reservatic.com/ockovani.

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva Českej republiky a Národnej agentúry pre komunikačné  a informačné technológie malo dôjsť k nezabezpečenému prenosu rodných čísiel poistencov do USA prostredníctvom súborov cookies. Tento osobný údaj sa mal následne prenášať do systému Google Analytics a mal byť zdieľaný so spoločnosťou Google.

Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Predmetom kontroly úradu bude posúdenie oprávnenosti prenášania osobných údajov do USA, ktorá sa z hľadiska ochrany osobných údajov zaraďuje medzi tretie krajiny.

Takýto prenos podľa článku 44 Nariadenia GDPR do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa môže uskutočniť len v prípade, ak prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržia podmienky, aby sa neohrozila úroveň ochrany fyzických osôb zaručená nariadením.

Súčasťou šetrenia úradu bude aj overenie, či sú pri spracovaní osobných údajov dodržané podmienky, ktoré vyplývajú z rozsudku Európskeho súdneho dvora o zrušení Privacy Shield (štít na ochranu súkromia), na základe ktorého USA nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.  

Vyjadrenie poskytol aj predseda Úradu na ochranu osobných údajov v Českej republike, Jiří Kaucký: „Ověříme, jakým způsobem je nakládáno s osobními údaji občanů České republiky, kteří se registrují přes Centrální rezervační systém pro očkování proti COVID-19, a zda je toto nakládání  s osobními údaji v souladu s obecným nařízením.“ 

O výsledkoch šetrenia bude Český úrad na ochranu osobných údajov verejnosť ešte informovať.

Zdroj: https://www.uoou.cz/vyjadreni-uradu-k-nbsp-rezervacnimu-systemu-ockovani-proti-covid-19/d-47761


Top privacy, s.r.o.

Top privacy, s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."